A Mature Christian

Jul 3, 2022    Rev. Dr. Russell St. John

How do mature Christians minister?
1. Mature Christians trust Jesus.
2. Mature Christians disciple Christians.
3. Mature Christians exhibit Fidelity.